CoLab Flemingsberg: innovation genom kollektiv prestation

Vår verksamhet

Inspiration

CoLab Flemingsberg bjuder in inspirerande entreprenörer som föreläser om sin framgång i syfte att motivera studenter till att utveckla och förverkliga sina egna idéer.

Crash Course

Vi anordnar en startup crash course serie där studenter får steg för steg hjälp om hur de kan gå tillväga för att förverkliga sina idéer.

Workshop

Vi anordnar gemensamma workshops där studenter får kunskap i idé- och affärsutveckling och lära sig verktyg som NABC, Business Model Canvas m.m.

Rådgivning

Studenter kan boka personlig rådgivning med oss för att få hjälp att förverkliga sina idéer. Självklart under sekretess.

Kommande Inspirationsföreläsningar

Andra Farhad den 18:e Maj. Anmälan: https://borshajen.confetti.events/

Startup Crash Course

Kursen består utav 3 tillfällen som kommer att vägleda dig i frågan om hur du kommer igång med ditt företag, hur du hittar dina kunder samt hur du beskriver och testar din affärsmodell. Självklart få du de grundläggande verktygen i frågan om hur du själv kan kritiskt granska din affärsidé. Sixten Engström gästar oss från Drivhuset och delar med sig av sina lärdomar som han erhållit under sin företagsresa.

Hur du kommer igång

Tid: kl 16:00 | 1:a mars 2017 |
Anmälan: https://startupkurs1.confetti.events/

Hur du hittar dina kunder

Tid: kl 16:00 | 8:e mars 2017 |
Anmälan: https://startupkurs2.confetti.events/

Hur du testar din affärsmodell

Tid: kl 16:00 | 15:e mars 2017 |
Anmälan: https://startupkurs3.confetti.events/

Business Workshop (Under planering)

Workshop i affärsnyttig kunskap

Bygg din hemsida

Lär dig grunderna i hur du bygger en hemsida i wordpress. Tid: kl 16 | 29:e Mars 2017 |
Anmälan: https://byggdinhemsida.confetti.events/

Hur du skapar en pitch deck

Workshop i hur du skapar en pitch deck inför Venture Cup. Tid: kl 16 | 28:e Mars 2017 |

Business model canvas

Lär dig bygga upp grundstrukturen i ditt företag genom visualisering av de olika företagskomponenterna. Tid: Under planering | Prel. April 2017 |

Minimum viable product

Få inspirations till hur du skapar din egna minimum viable product. Tid: Under planering | Prel. April 2017 |

OM oss

Gränsöverskridande forum för kunskap
Innovation som kollektiv prestation

CoLab Flemingsberg är ett initiativ taget av SH Innovation på Södertörns högskola och Innovationskontoret på Karolinska Institutet. Vi erbjuder gemensamma aktiviteter i syfte att inspirera och ge studenter kunskap i entreprenörskap. CoLab Flemingsberg vill bidra till att fler innovationer utvecklas och att det skapas broar mellan högskola, näringsliv och samhälle.

Kontakta oss

BOKA RÅDGIVNING